Nasze usługi skierowane są do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolników oraz innych dla których niezbędne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych czy to w formie pełnej księgowości, książki przychodów i rozchodów jak również ewidencji ryczałtowej oraz rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Wieloletnie doświadczenie w współpracy z Urzędem Skarbowym oraz ZUS ze względu na pełnione obowiązki nie tylko księgowe ale też informatyczne, współpraca z bankami, oraz wiele innych trudnych do zdefiniowania, a niezbędnych przy zakładaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej. Daje pewność, że cała dokumentacja księgowa i kadrowa będzie prowadzona zgodnie ze sztuką, zgodnie z przepisami prawa. Rzetelność i terminowość prowadzonych ewidencji podatkowych, rachunkowych i kadrowych jest dla naszej firmy najważniejsza. 

Nowe przepisy wchodzące w życie 1 stycznia 2018 roku, nakładają obowiązek dla podatników VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT mikroprzedsiębiorcy będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Dotyczy to również rolnika, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Oferta skierowana jest do podmiotów znajdujących się w Brodnicy, Rypine, Golubiu-Dobrzyniu, Lidzbarku, Wąbrzeźnie czy też z okolic, w zależności od potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Jesteśmy gotowi do spotkania i przygotowania oferty dla każdego zainteresowanego. Elastyczność biura i doświadczenie na rynku pozwalają na przygotowanie dla Państwa oferty dostosowanej do profilu działalności firmy, wymagań i oczekiwań. Zapewniamy dyskrecję oraz indywidualne podejście do sytuacji oraz potrzeb danego klienta.