Cennik usług

Cena uzależniona jest min. od: ilości wpisów księgowych i innych dokumentów oraz od liczby zatrudnionych pracowników.
Przed rozpoczęciem współpracy każdorazowo prowadzone są indywidualne ustalenia z Klientem dotyczące rodzaju i zakresu naszej współpracy. Ilości wystawianych czy księgowanych pozycji, faktur i innych dokumentów księgowych. Dokumentem księgowym jest każdy zapis podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, lista płac, wyciąg bankowy. Zapisem księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych. 

Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT oraz dodatkowych opłat np. skarbowych czy opłat za pełnomocnictwa. Podane ceny są orientacyjne.
Dokładne określenie ceny następuje po spotkaniu z Klientem
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.